SFERA

dobrze spleciona

Pokazanie Galerii SFERA jako centrum miejskich aktywności, animatora życia społecznego.<br />
Istotnym zadaniem było również zaakcentowanie niepowtarzalnego charakteru, kompleksowości oferty oraz podkreślenie mocnego związku galerii z miastem i jego historią. Cała komunikacja miała być utrzymana w stylu odpowiednim dla nowoczesnego, modnego miejsca, w którym warto bywać. Wszystkiemu towarzyszyć miał emocjonalny ton przekazu.<br />
01

Wyzwanie

Pokazanie Galerii SFERA jako centrum miejskich aktywności, animatora życia społecznego.
Istotnym zadaniem było również zaakcentowanie niepowtarzalnego charakteru, kompleksowości oferty oraz podkreślenie mocnego związku galerii z miastem i jego historią. Cała komunikacja miała być utrzymana w stylu odpowiednim dla nowoczesnego, modnego miejsca, w którym warto bywać. Wszystkiemu towarzyszyć miał emocjonalny ton przekazu.

02

Działania

Stworzyliśmy platformę kreatywną, opartą na kilku bardzo charakterystycznych motywach, które pozwalają na swobodne i konsekwentne realizowanie kampanii wizerunkowych oraz taktycznych we wszystkich kanałach komunikacji. Uwypuklenie w idei zaangażowania w życie miasta pozwoliło również rozwinąć działania PR SFERY, w tym m.in. współpracę z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej i lokalnymi organizacjami takimi jak m.in. Fundacja Ekologiczna ARKA.

SFERAStałym motywem każdego KV jest wełniany splot nawiązujący do genezy miejsca i bogatej historii Bielska-Białej. Ten charakterystyczny motyw za każdym razem może przyjmować różną kolorystykę, stając się tłem dla zdjęcia związanego z daną akcją galerii. Wszystkie fotografie utrzymane są w instagramowej stylistyce (w większości powstały podczas sesji zdjęciowej na terenie galerii), z kadrowaniem typowym dla tej platformy. Dzięki temu kreacja jest nowoczesna, ma lifestylowy charakter i pozwala konsekwentnie opowiadać o wszystkich działaniach i stylu SFERY.

Claim – SFERA. SPLECIONA Z TOBĄ – komunikuje bliską relację między galerią a jej klientami, ich potrzebami i nawykami.
Hasło „tu wracam…” buduje emocjonalną więź, podkreśla rodzinny charakter miejsca oraz zachęca do kolejnej wizyty. Dopełnienie frazy jest zróżnicowane i wynika z aktualnej okazji. Taki format daje dużą elastyczność w tworzeniu kreacji i zapewnia ciekawy, zróżnicowany, a jednocześnie spójny przekaz.

03

Efekty

Pogłębiona analiza, wyciągnięte wnioski i uwzględnienie charakterystyki oraz potrzeb lokalnej społeczności pozwoliły na zbudowanie długofalowej, atrakcyjnej identyfikacji wizualnej oraz stworzenie formatu komunikacyjnego, który zapewnił oczekiwane efekty w mediach. Dzięki temu SFERA prowadzi angażującą, zróżnicowaną i zarazem spójną komunikację, a mieszkańcy miasta i regionu postrzegają ją jako integralną część Bielska-Białej.