PR

Konsultacje społeczne

Widzimy, jak zmienia się zaangażowanie społeczeństwa w sprawy, które go bezpośrednio dotyczą. Coraz więcej osób, , aktywnie szuka informacji, reaguje na nie i zabiera głos, komentując w dużej mierze za pośrednictwem social mediów wydarzenia toczące się w okolicy. Zmiany w prawie, nowe inwestycje, budowa dróg czy inne działania ingerujące w krajobraz, są szeroko poruszane na forach dyskusyjnych i spotkaniach w gminach. Naszymi działaniami komunikacyjnymi przyłączamy się do dialogu społecznego, rzetelnie przedstawiając punkt widzenia inwestora. Konsultacje społeczne dają możliwość przedstawienia racji stronom, dając im ważne pole do wymiany opinii.  Jednocześnie, prowadzą do rozładowania napięcia, zapobiegając eskalacji ewentualnych konfliktów.


Przeprowadzanie konsultacji społecznych dla firm

Prowadząc konsultacje społeczne dla firm, opieramy się na trzyetapowym procesie. Pierwszym z nich jest szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej, której często towarzyszy sonda wśród interesariuszy inwestycji. Na podstawie analizy tworzymy mapping interesariuszy oraz wyłaniamy kluczowych liderów opinii (KOLs), z którymi nawiązujemy bliskie relacje, włączając w to kontakt z lokalnymi mediami i politykami. Następnie siadamy do wspólnego stołu, z myślą o odpowiedzialnej roli, jaką nam przyznano – wdrażamy szeroki zestaw narzędzi, które służą nie tylko przekazaniu informacji, ale przede wszystkim wymianie opinii, naświetleniu przedmiotu konsultacji, edukacji, rozwianiu mitów i finalnie do realizacji konsultowanego zamierzenia. Angażujemy do dialogu, kształtując postawy i nastawienie interesariuszy, prowadząc do sytuacji, w której inwestor staje się dobrym sąsiadem, a opinia naszego klienta w środowisku pozostaje niezachwiana.