PR

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu łączy prowadzenie przedsiębiorstwa z troską o aspekty społeczne i ekologiczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa w Polsce coraz większe znaczenie, wpływając na procesy decyzyjne konsumentów i partnerów biznesowych. Źródło: CSR w praktyce . Dla nas stanowi wyjątkowy sposób na budowanie wartości marek naszych klientów.

CSR jako podstawowe narzędzie firmy

Społeczna odpowiedzialność biznesu, która jest zgodna z profilem przedsiębiorstwa, nie tylko buduje jego pozytywny wizerunek, ale także pomaga w działaniach z zakresu employer brandingu. Działania CSR traktowane jako narzędzie promocji, przekładają się na wzrost wyników sprzedażowych i większą widoczność w otoczeniu, a także wzmacniają lojalność zatrudnionej kadry. Poprawiają też notowania podstawowego wskaźnika wartości marki – sympatii do niej, oraz wymiaru „marka dla mnie”. Dlatego tworzymy i realizujemy strategie CSR, ściśle powiązane ze specyfiką danej branży, podnoszące wartość naszych klientów, będące zawsze blisko potrzeb interesariuszy. Planujemy działania, które wpływają na sukces naszych klientów, jednocześnie przynosząc korzyści grupie docelowej przedsiębiorstwa.