PR

Employer branding

Employer Branding to kreowanie wizerunku marki pracodawcy wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa, gdzie odbiorcami działań są obecni pracownicy lub kandydaci. Celem Employer Brandingu jest budowanie spójnego i atrakcyjnego wizerunku pracodawcy w taki sposób, aby utrzymać lub pozyskać kluczowych pracowników. Kreowanie EVP (employer value proposition) jest szczególnie teraz, kiedy coraz częściej mówimy o rynku pracownika, a nie pracodawcy.

Projektowanie strategii Employer Branding

Przed rozpoczęciem projektowania strategii Employer Branding, stajemy się częścią firmy klienta. Poznajemy kulturę pracy, wartości firmy i pracowników, aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby. W oparciu o przeprowadzoną analizę i badania wyznaczamy kierunki strategiczne i rekomendujemy działania komunikacyjne. W efekcie wzmacniamy markę pracodawcy, budując jego atrakcyjny wizerunek wśród profesjonalistów poszukujących nowego miejsca pracy, a także w oczach jego pracowników.

Wierzymy, że odpowiedzialnie projektowane działania w zakresie Emoloyer Branding wpływają nie tylko na znaczący wzrost wydajności pracowników, ale przede wszystkim poprawiają komfort ich pracy. Prowadzimy praktyczne szkolenia z zakresu Employer Branding dla naszych klientów, pobudzające kreatywność zespołu i jego zaangażowanie w codziennej pracy. Wspólnie dbamy o jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa – ludzi.