PR

Komunikacja B2B

Komunikacja B2B generuje przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem i jego partnerami biznesowymi (dostawcami, podwykonawcami, klientami, mediami). Projektując kreatywną i odpowiedzialną komunikację B2B dla naszych klientów, stawiamy sobie za cel skracanie procesów decyzyjnych pomiędzy kontrahentami oraz umożliwienie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych.


Strategia komunikacji dla branży B2B

Podczas budowania strategii komunikacji B2B korzystamy m.in. z marketingu internetowego, działań w ramach SEO/SEM, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych oraz wzmacniają bieżące relacje. Z naszymi klientami pracujemy również nad media relations, które jest niezbędne w budowaniu trwałych relacji z mediami, wiarygodnej komunikacji i tworzeniu kreatywnych kampanii, którymi warto się dzielić.

W ramach prezentacji strategii komunikacji B2B, organizujemy szkolenia oraz warsztaty strategiczne dla naszych klientów, które umożliwiają podjęcie współpracy na zasadach wzajemnej odpowiedzialności i partnerstwa.