PR

PR Korporacyjny

PR korporacyjny to jedna z usług Q&A Commmunications. Stanowi część naszej oferty,, ponieważ wiemy, że zarządzanie wizerunkiem firmy jest niezwykle istotne. To zarówno tworzenie relacji z pracownikami, jak i budowanie zaufania wśród partnerów biznesowych, a także konsumentów.

Komunikacja wewnątrz organizacji jest równie ważna jak ta, którą firmy podejmują ze swoimi klientami. Stanowi ona bowiem podstawę budowania relacji z pracownikami, co jest kluczem do dobrego funkcjonowania organizacji. Współpracując z markami, podkreślamy rolę komunikacji wewnętrznej i pomagamy klientom tak ją zaplanować oraz prowadzić, aby między wszystkimi członkami organizacji następował płynny przepływ informacji.

W ramach PR korporacyjnego tworzymy strategie komunikacji wewnętrznej, ale także zewnętrznej, ponieważ PR korporacyjny to przede wszystkim narzędzie do tworzenia i prezentowania pozytywnego wizerunku organizacji. To usługa skierowana zarówno do dużych, globalnych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm.

Zewnętrzny PR korporacyjny

Dla naszych klientów opracowujemy standardy komunikacji PR, analizując grupy docelowe, z którymi warto dzielić się ideami wypracowanymi w ramach strategii firmy. Za pośrednictwem mediów, zarówno tych tradycyjnych, jak i social mediów, kreujemy wizerunek organizacji lub konkretnych osób z firmy. To często wywiady z przedstawicielkami i przedstawicielami zarządu, dyrektorami działów czy ekspertami, w których opowiadają oni o działaniach firmy, planach biznesowych, sukcesach finansowych, a czasem także o strategii marketingowej lub nowych produktach.

W pracy z naszymi klientami rekomendujemy łączenie PR produktowego, z PR korporacyjnym. Dzięki takiemu podejściu możemy zaplanować wielowymiarową strategię komunikacji oraz pokazać pełne spectrum działań naszych klientów. Powstanie konkretnych produktów i usług to efekt strategii biznesowej firm. Komunikowanie tej strategii, dzięki takiemu narzędziu jak PR korporacyjny, służy kreowaniu spójnego wizerunku organizacji.

Skuteczne zarządzanie wizerunkiem organizacji

Wiemy, że budowanie wizerunku firmy to długofalowy proces, w trakcie którego niezbędna jest konsekwencja. Żeby zaplanować spójną i skuteczną strategię PR dla korporacji, należy najpierw przyjrzeć się firmie, określić jej mocne strony, a następnie stworzyć plan komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W Q&A Comms właśnie tak pracujemy. Działania komunikacyjne opracowujemy w sposób odpowiedzialny, przykładając dużą wagę m.in. do konsultacji społecznych. Kreatywny sposób na połączenie działań w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej daje spójny PR korporacyjny, gwarantujący sukces naszych klientów.