Doradztwo strategiczne

Strategia komunikacji

W Q&A Comms wierzymy w siłę oddziaływania marki. Uważamy, że klient nie wybiera produktów i usług tylko ze względu na ich funkcjonalne cechy. W równym stopniu kieruje się wizerunkiem marki. Zwraca uwagę na jej osobowość, charakter, wartości, przekonania, podejmowane działania i sposób komunikacji w każdym punkcie styku. Dzięki dobrze opracowanej strategii komunikacji firmy jesteśmy w stanie zbudować spójny, kreatywny wizerunek marki – i sprawić, aby konsumenci chcieli związać się z nią na dłużej.


Doradztwo strategiczne dla Twojej firmy

W ramach tworzenia strategii marketingowych i strategii komunikacji dla firmy, agencja pomaga klientom budować silne, atrakcyjne i spójne w przekazie marki. Analizujemy cele biznesowe, przyglądamy się grupom docelowym, szukamy insightów i punktów styku. Wspólnie z klientem określamy cechy i wartości marki. Tworząc strategie komunikacji firmy: wytyczamy koncepcje działań określając big idea, główne przekazy komunikacyjne oraz najbardziej skuteczne narzędzia i kanały dotarcia do odbiorców. Doradzamy jak firma powinna kształtować swoje działania w obszarach zarządzania, marketingu, komunikacji wewnętrznej i HR, by wzmacniać siłę marki i jej wartość w świadomości konsumentów.