PR

Zarządzanie kryzysowe

Zarówno duże organizacje, jak i mniejsze firmy doświadczają sytuacji kryzysowych. Dotyczą one bardzo wielu obszarów – od jakości usług, produktów po nieumiejętne przeprowadzanie lub całkowity brak działań w ramach konsultacji społecznych. Przedsiębiorstwo w kryzysie może bardzo szybko znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, środowiska biznesowego, a także wpłynąć na opinię lokalnej społeczności. Efektem kryzysu może być utrata pozytywnego wizerunku, a także spadek zaufania konsumentów do marki, co zazwyczaj przekłada się na obniżenie się sprzedaży. Ponadto, w dobie mediów społecznościowych, informacje na temat kryzysu rozchodzą się błyskawicznie i często firmy jeszcze długo zmagają się z ich konsekwencjami. W najbardziej ekstremalnych sytuacjach kryzys może nawet doprowadzić do tego, iż marka musi zniknąć z rynku.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie sytuacją kryzysową, którego podstawowym celem jest utrzymanie wizerunku marki sprzed kryzysu. Wiedząc jak istotne dla budowania wartości naszych klientów jest zapobieganie kryzysom lub minimalizowanie związanych z nimi strat, staliśmy się specjalistami w szybkich i skutecznych działaniach niezbędnych, aby prowadzić PR kryzysowy.

Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową

Podczas rozmów z klientami, kładziemy nacisk na prewencję, gdyż najskuteczniejsza komunikacja w sytuacji kryzysowej, to ta zaplanowana z wyprzedzeniem i oparta na przemyślanej strategii. Wspólnie z klientem przygotowujemy analizę firmy, mającą na celu znalezienie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej w firmie. Jeśli firma takowej nie posiada, wspólnie tworzymy procedurę mającą na celu skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Przygotowujemy scenariusze na wypadek zaistnienia potencjalnych sytuacji kryzysowych i opracowujemy oświadczenia kryzysowe dedykowane różnym grupom odbiorców. Prowadzimy również monitoring mediów w poszukiwaniu wzmianek o kliencie i jego branży, alarmując natychmiast, gdy pojawi się informacja mogąca wywołać kryzys wizerunkowy. Bieżące doradztwo kryzysowe jest składową oferty dla naszych klientów.

Wiedząc, że sytuacje kryzysowe najczęściej zaczynają się w social mediach i to tam się rozchodzą zwracamy uwagę na to, jak komunikować się z odbiorcami w tym obszarze.

Profesjonalna komunikacja kryzysowa

Na odpowiedzialny i przemyślany PR kryzysowy składają się w naszej opinii również dodatkowe działania, w tym szkolenia dla naszych klientów, w ramach których organizujemy symulacje sytuacji kryzysowych w firmie oraz przygotujemy procedury, które umożliwiają podjęcie szybkich i skutecznych aktywności. Również szkolenia medialne, które prowadzimy w Q&A Comms (wypowiedzi przed kamerą i mikrofonem) stanowią ważny element przygotowania do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Komunikacja kryzysowa to także działania, które należy podjąć, kiedy kryzys minie. Aktywności naprawcze oraz działania wizerunkowe, które mają na celu odzyskanie zaufania konsumentów. Często okazuje się, że kryzys dla firmy jest okazją do wdrożenia wielu pozytywnych zmian – zarówno w obszarze zarządzania, jak i komunikowania się z odbiorcami. PR kryzysowy nie kończy się wraz z kryzysem, a stanowi szerokie spectrum działań, które prowadzone są jeszcze nawet kilka miesięcy po jego zakończeniu.